Privacyverklaring & cookiesbeleid Knaap Tankstation B.V.


Versie 2. 30.06.2019

Bij Knaap Tankstation B.V. vinden we het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om te gaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Knaap Tankstation B.V. allemaal doen met de informatie die wij over u te weten komen. Als u vragen heeft, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op via info@knaaptankstation.nl

Hoe verzamelen wij gegevens?
Direct van u – Wanneer u zelf gegevens aan ons stuurt op het moment dat u een e-mail stuurt, eten besteld of iets van ons wilt huren.

Via eigen website – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van de dienstverlening verzamelt Knaap Tankstation B.V. verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Zie onderaan dit document voor het cookiebeleid en meer informatie over cookies.

Via websites van derden – Knaap Tankstation B.V. maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Knaap Tankstation B.V. op. Deze privacyverklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor Knaap Tankstation B.V. optreden. U kunt daarbij denken aan het invullen van uw gegevens bij het huren van een van onze aanhangers via https://knaaptankstation.nl/verhuur/ waar wij gebruik maken van Bookly of het bestellen van eten via Shop.e-food.

Welke gegevens verzamelen we?
Knaap Tankstation B.V. gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

a) Voor het plaatsen van een bestelling hebben we uw voor- en achternaam, e-mailadres, afleveradres, betaalgegevens en IP-adres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van uw bestelling.
b) Om onze website en winkel te kunnen blijven verbeteren, slaan wij uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en bezoek aan de website op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren, analyseren en verbeteren en persoonlijke aanbiedingen doen.
c) Wij kunnen nieuwsbrieven sturen over Knaap Tankstation B.V. met speciale aanbiedingen en acties wanneer u heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of bij het bestellen of huren van onze producten toestemming heeft gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Onder elke e-mail staat een uitschrijf link om u af te melden van de nieuwsbrief, wanneer u deze niet meer wilt ontvangen.
d) Bij het bestellen van onze producten kunt u een gebruikersprofiel aanmaken. Hier staan uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en IP-adres in en maakt de volgende keer bestellen makkelijker.
e) Wanneer u meedoet met een van onze marketingacties en prijsvragen, dan geeft u uw voor-en achternaam en adresgegevens en e-mailadres aan Knaap Tankstation B.V. door. Op deze manier kunnen wij een winnaar uitkiezen en analyseren of de actie of prijsvraag een goede belangstelling had. U kunt zelf ook kiezen om dan weer ingeschreven te worden voor de nieuwsbrief, maar dat is niet verplicht.

Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?
Knaap Tankstation B.V. kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
Wij gebruiken uw gegevens wanneer u een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om eten te bestellen of een aanhanger te huren), zodat wij: de bestelling kunnen verwerken; de betaling kunnen aanvaarden; klantenservice kunnen verlenen. Dit geldt ook voor het opslaan van uw kenteken zodat u gebruik kunt maken van Kenteken Tanken.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze website en diensten te verbeteren;
Voor onze marketingdoeleinden, om u informatie te verschaffen over aanbiedingen en volgende prijsvragen die door Knaap Tankstation B.V. worden gedaan. .
Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan bestellingen en betalingen;

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u u hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Inzage en wijzigen van uw gegevens” staat hierover meer informatie.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons beleid.

Geautomatiseerde besluitvorming
Knaap Tankstation B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Delen van persoonsgegevens door Knaap Tankstation B.V. met derden
We delen uw persoonsgegevens met business partners en derden (zie leveranciers hieronder) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens verplicht de verwerkersovereenkomst deze partijen om de door ons ter beschikking gestelde gegevens niet voor andere doeleinden of op andere manieren te gebruiken dan in de overeenkomst is afgesproken.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Knaap Tankstation B.V., met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: o.a. websitebouwer met.studio. Bookly voor de verhuur van aanhangers, Shop.e-food voor de bestellingen van eten, e-mailprogramma Fastmail en diensten van Google en Microsoft.

Hoe Knaap Tankstation B.V. persoonsgegevens beveiligt
Knaap Tankstation B.V. doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit uw wachtwoord aan een ander. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@knaaptankstation.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de mail.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
● Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
● Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
● Het laten corrigeren van fouten
● Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
● Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.
● Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Vragen of Feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de cookies, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres info@knaaptankstation.nl.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitspersoongegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Contact
Knaap Tankstation B.V.
Brandingdijk 2
3059RB Rotterdam
Kamer van Koophandel: 24467989
info@knaaptankstation.nl
Cookiebeleid Knaap Tankstation B.V.

Als u rondkijkt op de website van Knaap Tankstation BV worden cookies geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kunt u vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.

Analytische cookies
Knaap Tankstation B.V. maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de website wordt gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers en om de website steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen welke andere websites u nog meer bekijkt. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses u heeft en u gerichte aanbiedingen geven. Er worden geen tracking cookies geplaatst op Knaap Tankstation B.V. .

Cookies van derden
Cookies van derden die gebruikt worden op Knaap Tankstation B.V. zijn:

Social media cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om bezoekers in staat te stellen deze desgewenst te promoten (´liken´) of delen (´tweeten´) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Instagram. Deze buttons werken door middel van kleine tekstbestanden (codes) die van de aanbieders van deze sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden door deze aanbieders cookies geplaatst. Knaap Tankstation B.V. heeft daar geen enkele invloed op, is daar niet voor verantwoordelijk en is niet aansprakelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens. Knaap Tankstation B.V. raadt de bezoekers van onze website dan ook aan het privacy beleid van de betreffende social media aanbieders (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

Google Analytics (analytische cookies)
Voor de website statistieken gebruikt Knaap Tankstation B.V. Google Analytics. Google Analytics is een product van Google. Een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de zogeheten Privacy Shield. Dat betekent dat de persoonsgegevens verzameld worden via Google Analytics op eenzelfde goede wijze beschermd worden als in Europa verplicht is.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u misschien niet meer van alle functionaliteiten van Knaap Tankstation B.V. gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Lijst van codes van de cookies
Cookie Doel Bewaard voor
_ga Analytische cookie dat websitebezoek meet en wordt gebruikt om te onderscheiden tussen verschillende bezoekers (anoniem) 2 jaar
_gid Gebruikt om te onderscheiden tussen gebruikers 1 jaar
PHPSESSID Houdt een sessie bij op de website. 1 jaar